Skip to content

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein
Gwasanaeth WEFO Ar-lein : Telerau ac Amodau Parti Busnes

Fel rhan o broses cofrestru Parti Busnes, gofynnir i sefydliadau gadarnhau yn ffurfiol gyda llofnod ysgrifenedig eu bod yn cytuno i Delerau ac Amodau'r Parti Busnes. Ni chaniateir mynediad i WEFO Ar-lein oni bai bod y sefydliad wedi cytuno eu bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Gwasanaeth WEFO Ar-lein : Telerau ac Amodau Defnyddwyr

Gofynnir i bawb sy’n defnyddio gwasanaeth WEFO Ar-lein gytuno i’r Telerau â’r Amodau ar gyfer Defnyddwyr WEFO Ar-lein. Pan fydd defnyddwyr yn mynd ati i ddefnyddio’r gwasanaeth, gofynnir iddynt roi tic yn y blwch priodol i gadarnhau eu bod yn cytuno â’r telerau a’r amodau.

Telerau ac Amodau a Ffurflenni Cofrestru WEFO Ar-lein

01/04/09
Mae gwasanaeth WEFO Ar-lein yn caniatáu i unigolion, busnesau a sefydliadau sy’n derbyn cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wneud ceisiadau ar-lein (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, gyflwyno ceisiadau am gyllid). Gallant weld cofnodion, cyfathrebu a rhannu gwybodaeth ar-lein.