Skip to content

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein
Gwasanaeth WEFO Ar-lein : Telerau ac Amodau Parti Busnes

Fel rhan o broses cofrestru Parti Busnes, gofynnir i sefydliadau gadarnhau yn ffurfiol gyda llofnod ysgrifenedig eu bod yn cytuno i Delerau ac Amodau'r Parti Busnes. Ni chaniateir mynediad i WEFO Ar-lein oni bai bod y sefydliad wedi cytuno eu bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Gwasanaeth WEFO Ar-lein : Telerau ac Amodau Defnyddwyr

Gofynnir i bawb sy’n defnyddio gwasanaeth WEFO Ar-lein gytuno i’r Telerau â’r Amodau ar gyfer Defnyddwyr WEFO Ar-lein. Pan fydd defnyddwyr yn mynd ati i ddefnyddio’r gwasanaeth, gofynnir iddynt roi tic yn y blwch priodol i gadarnhau eu bod yn cytuno â’r telerau a’r amodau.

Telerau ac Amodau Parti Busnes

01/04/09
Mae gwasanaethau Ar-lein WEFO (y “Gwasanaethau”) yn caniatáu i bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau sy’n derbyn arian gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (“WEFO”) gyflwyno ceisiadau am y Gwasanaethau (gan gynnwys cyflwyno hawliadau am arian ond heb fod yn gyfyngedig i hynny), anfon gwybodaeth i WE ...
 

Telerau ac Amodau i Ddefnyddwyr

01/04/09
Mae gwasanaethau Ar-lein WEFO (y “Gwasanaethau”) yn caniatáu i bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau sy’n derbyn arian gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (“WEFO”) gyflwyno ceisiadau am y Gwasanaethau (gan gynnwys cyflwyno hawliadau am arian ond heb fod yn gyfyngedig i hynny), anfon gwybodaeth i WE ...