Skip to content

Amserlen cynnal a chadw

Amserlen cynnal a chadw

Bydd WEFO Ar-lein yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar-lein yn ystod y cyfnodau isod.

Mae WEFO Arlein yn awr yn defnyddio cyfeiriad gwe newydd:

https://wefoonline.wales.gov.uk/

A wnewch yn siwr bydd y cyfeiriad hwn yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol a’ch ‘ffefrynnau’ neu ‘nodau tudalen’ yn cael eu diweddaru gyda’r URL newydd.  Fel arall, gallwch nodi y tudalen yma.

Bydd WEFO Ar-lein yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar-lein yn ystod y cyfnodau isod:

Dyddiad                            Rhwng                     Statws

23/05/2015 - 25/05/2015     07:00 - 07:00             Coch

Oren (Ar gael yn ysbeidiol)

Yn ystod yr cyfnod hwn bydd tarfu ar fynediad i WEFO AR-LEIN. Bydd cwsmeriaid yn gweld rhywfaint o darfu ar yr ymateb gan, ac wrth gysylltu â WEFO AR-LEIN ar brydiau trwy gydol y cyfnod hwn. Bydd cyfnod y tarfu yn amrywio ac mae’n anodd rhagweld hyn yn gywir.

Oren (Pan mae lefel y gwasanaeth yn is na’r arfer)

Os mai Oren yw statws cynnal a chadw’r system, mae modd defnyddio WEFO Ar-lein. Wedi dweud hyn, mae lefel y gwasanaeth sydd ar gael ar y system yn is na’r arfer sy’n golygu na fydd rhai rhannau o’r system yn gallu newid i statws ‘failover’ ac felly, mae mwy o debygolrwydd na fydd y gwasanaeth yn gweithio.

Coch

Yn ystod yr amser hwn ni fydd WEFO Ar-lein ar gael yn ystod y cyfnod y cynhelir y gwaith.  Ni fydd yn bosib i gwsmeriaid lawrlwytho na chyflwyno dogfennau, gweld proffiliau mynegi diddordeb na chyflenwi na wneud hawliadau.