Skip to content

Chyhoeddiadau

Chyhoeddiadau

Mae'r adran yma yn cynnwys dogfennau sy'n amlinellu datblygiad, trefniadau gweithredu, cyflawniadau, ymchwil a gwerthusiad o raglenni 2007-13 yng Nghymru.
Mae adroddiadau ymgynghori, ymchwil a monitro a wnaed gan WEFO a/neu ymgynghorwyr allanol, gan gynnwys y rheini sy'n ofynnol yn unol â Rheoliadau'r Comisiwn Ewropeaidd (ee Adroddiadau Gweithredu Blynyddol) ar gael yn yr adran hon.
 
Mae taflenni yn ymwneud â Cystadleurwydd a Chyflogaeth Cydgyfeiriad a Rhanbarthol sydd yn tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan raglenni'r Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru hefyd ar gael yn yr adran hon.