Skip to content

Canllawiau ar gyfer rhaglenni 2007-2013

Canllawiau ar gyfer rhaglenni 2007-2013

Mae amrywiaeth o ganllawiau ar gael i helpu noddwyr prosiectau sicrhau eu bod yn bodloni rheoliadau Ewropeaidd a gofynion eraill WEFO.
Mae'r canllawiau'n cynnwys sut i wneud cais am daliad, a beth i'w wneud i baratoi ar gyfer ymweliad i arolygu prosiect.