Skip to content

Gwobrau RegioStars

Gwobrau RegioStars

Robofish

Cymru yw'r wlad gyntaf i ennill Gwobrau mawreddog RegioStars ar gyfer arloesi deirgwaith, yn ennill anrhydedd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer menter Bridge Marine Science Group GEMS, brosiect DIPLE Prifysgol Abertawe a Technium OpTIC yn Llanelwy.

Dyfarnwyd i fentrau mwyaf arloesol Ewrop, enillwyd y Gwobr RegioStars 2011 (dolen allanol) gan brosiect Twf mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol (GEMS) sy’n paratoi graddedigion sy’n gweithio yn y gwyddorau morol ar gyfer y byd masnachol, yn ogystal â helpu busnesau bach a chanolig (SMEs) yn y sector i dyfu.

Cyflwynodd Comisiynydd Hahn o DG Polisi Rhanbarthol y gwobrau at seremoni 2011 a dywedodd y dylai Cymru fod yn falch o’i llwyddiant, gan ddarparu “ysbrydoliaeth ar gyfer rhanbarthau Ewropeaidd”.

Mae hyn yn dilyn llwyddiant Technium OpTIC yn Llanelwy yn ennill y wobr yn 2008 ar gyfer ei ymchwil arloesol a datblygu o fewn y diwydiant Opto-electroneg. Yn 2009 enillwyd y wobr gan brosiect Amgylcheddol, Digidol, Diwydiannol, Pecynnu, Lean, (DIPLE) ar gyfer technolegau arloesol newydd i roi hwb i’r sector argraffu yng Nghymru.

Mae DIPLE, gwerth £2 filiwn, wedi’i leoli yng Nghanolfan Argraffu a Chotio Cymru (WCPC) ym Mhrifysgol Abertawe, bu’n cydweithio gyda 1,000 o fusnesau gan eu helpu i nodi sut y gellid defnyddio argraffu i greu cynnyrch a thechnolegau newydd er mwyn lleihau costau, gwella effeithlonrwydd ynni a chynyddu trosiant.

Mae OpTIC Technium yn hwyluso datblygiad cynnyrch newydd, yn creu busnesau uwch dechnolegol newydd a swyddi o ansawdd, ac yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o gynnal ac ehangu’r clwstwr Opto-electroneg yng Ngogledd Cymru.

Defnyddir optoelectroneg mewn nifer o gynhyrchion uwch dechnolegol, gan gynnwys setiau teledu, peiriannau CD a DVD ac offer llywio awyrennau.

Gwobrau RegioStars 2011: Twf yng ngwyddorau amgylchedd y môr

 

Trawsgrifiad (yn Saesneg yn unig y mae'r fideo)

00 :11
Llais: We are in Anglesey, North Wales. In this region, where the sea is always close, marine professions form a key sector. Paul Freeman runs a project to improve marine business competitiveness.

00 :26
Paul Freeman, arweinydd prosiect Twf yng Ngwyddorau Amgylchedd y Môr: The main key of why we developed the project was to assist students and SMEs in the sector to come together and develop into a larger cluster, to support each other.

00 :36
Llais: This cluster, the “Bridge Marine Science Group”, joins more than 500 water-related businesses. Among them is Dylan Evans, a researcher committed to seahorse preservation.

00 :46
Dylan Evans, ecolegydd morol, Sw Môr Ynys Môn: The cluster allows us to engage with external sources of funding and also with external researchers. With their help in fitting into that gap, we can carry on doing the work. Hopefully we’ll have hundreds of seahorses back in British waters in the next few years.

01 :04
Llais: Bridging the gap between school and the professional world, the cluster brings together students and employers looking for new talent.

01 :11
Jason Priest, Datblygu Busnes, Grŵp Gwyddor Môr y Bont: There is a natural scientific expertise within the area and we are looking at stopping talented individuals within the marine science sector from moving away from the region. If we can retain that, that would help underpin the sector and lead to stronger economic growth in the long term.

01 :29
Llais: With European Union support, the project has already assisted 150 SMEs and over 100 students. Paul Freeman and his partners are now confident their work will be continued by a new generation of entrepreneurs.

Dolenni perthnasol

Mae prosiect blaengar sy’n helpu pobl ifanc dalentog o Gymru i gychwyn busnesau yn sector gwyddorau’r môr wedi ennill gwobr fawr gan yr UE.